Aktualności

Zmiana nazwy spółki Bertrand

Z dniem 1 lipca 2017 r. nastapiła zmiana nazwy spółki. 

Od dnia 01.07.2017 r. właścicielem marki: BERTRAND okna i drzwi jest firma BERTRAND sp. z o.o. sp. k.

Dotychczasowa nazwa Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k. została zmieniona na BERTRAND sp. z o.o. sp. k.

Wszystkie dane rejestrowe spółki, w tym adres, numer NIP, Regon oraz dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Od dnia 1 lipca 2017 r. prosimy tym samym o wystawianie faktur oraz wszelkich innych dokumentów rozliczeniowych

przy użyciu nowej nazwy spółki. 

ZAŁĄCZNIKI (dokumenty):

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.