program czyste powietrze

Uzyskajdofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Dla kogo? | Zakres wsparcia | Kwota dofinansowania - dowiedz się więcej

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

ZAKRES WSPARCIA

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Jakie prace są objęte programem?

Właściciele budynków istniejących

Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:

 •  wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz drzwi balkonowych.
 • wymiana starych pieców lub zakup nowych źródeł ciepła
 • docieplenie budynku
 • montaż / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Nowo budowane budynki

Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:

 • kotły na paliwa stałe
 • węzły cieplne
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły olejowe i kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepła powietrze oraz pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami

Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (tylko pożyczka)

 •  kolektorów słonecznych
 • mikro-instalacji fotowoltaicznych
czyste powietrze okna bertrand

Masz Pytania?
Zapytaj naszych ekspertów.

Nasi przedstawiciele pomogą w wyborze odpowiedniej stolarki zgodnej z wymogami programu Czyste Powietrze.

Dowiedz się więcej o programieCZYSTE POWIETRZE.

przejdź do oficjalnej strony programu Czyste Powietrze

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.