program czyste powietrze

Uzyskajdofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Dla kogo? | Zakres wsparcia | Kwota dofinansowania - dowiedz się więcej

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


ZAKRES WSPARCIA

Dofinansowanie wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł 
79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Jakie prace są objęte programem?

W zależności od poziomu dofinansowania, można otrzymać dofinansowanie między innymi na: 

- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentację  projektową, ekspertyzy

- zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania c.w.u. 

- zakup i montaż kotłowni gazowej

czyste powietrze okna bertrand

Masz Pytania?
Zapytaj naszych ekspertów.

Nasi przedstawiciele pomogą w wyborze odpowiedniej stolarki zgodnej z wymogami programu Czyste Powietrze.

Dowiedz się więcej o programieCZYSTE POWIETRZE.

przejdź do oficjalnej strony programu Czyste Powietrze

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.