PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie:

POIR.03.03.03-22-0049/17

Nazwa beneficjenta:

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu:

Ekspansja produktów firmy BRACIA BERTRAND na rynki zagraniczne (Niemcy, Francja, USA, Turcja, Norwegia)

 

Cel projektu:

Ekspansja produktów na rynek niemiecki, francuski, norweski, turecki oraz amerykański, poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Działanie 3.3.3 Go To Brand

Całkowita wartość projektu:

1 021 390.00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

600 000.00 PLN

Okres realizacji projektu:

 

 

Numer umowy o dofinansowanie:

POIR.03.02.02-00-0480/16

Nazwa beneficjenta:

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu:

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji okien Lumitrend. Będą one wytwarzane w dwóch wersjach: drewnianej (z zewnętrzną listwą drewnianą) i drewniano - aluminowej (z zewnętrzną nakładką aluminiową). Wdrożenie technologii musi zostać poprzedzone zakupem dostosowanego to tej technologii parku maszynowego. Planowany jest zakup szlifierki, linii lakierniczej, piły oraz zestawu urządzeń do montażu i konfekcjonowania okien.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu:

4 200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

1 890 000,00 PLN

Okres realizacji projektu:

01/09/2016 – 31/08/2017

 

 

Numer umowy o dofinansowanie:

RPO WP 2.2.1

Nazwa beneficjenta:

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu:

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych okien PVC w systemie KUBUS – technologii podnoszącej efektywność energetyczną budownictwa.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

1 995 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

796 005 zł

Okres realizacji projektu:

 2016-07-01 - 2019-05-31

projekty eu loga

 

 

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.