PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo unia polska

Umowa o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-2312/20

Tytuł projektu: ,,Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien hybrydowych"

Cel projektu: Wdrożenie wyników własnych prac B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych okien hybrydowych oferujących niedostępne dotąd w danym segmencie cenowym rozwiązania konstrukcyjne. 

Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu: 49 123 200,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 20 192 940,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2020-30.06.2023

 

loga

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0049/17

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Ekspansja produktów firmy BRACIA BERTRAND na rynki zagraniczne (Niemcy, Francja, USA, Turcja, Norwegia)

Cel projektu: Ekspansja produktów na rynek niemiecki, francuski, norweski, turecki oraz amerykański, poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Działanie 3.3.3 Go To Brand

Całkowita wartość projektu: 1 021 390.00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 600 000.00 PLN

Okres realizacji projektu:

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0480/16

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych.

Cel projektu: Przedmiotem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji okien Lumitrend. Będą one wytwarzane w dwóch wersjach: drewnianej (z zewnętrzną listwą drewnianą) i drewniano - aluminowej (z zewnętrzną nakładką aluminiową). Wdrożenie technologii musi zostać poprzedzone zakupem dostosowanego to tej technologii parku maszynowego. Planowany jest zakup szlifierki, linii lakierniczej, piły oraz zestawu urządzeń do montażu i konfekcjonowania okien.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu: 4 200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 890 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/09/2016 – 31/08/2017

Numer umowy o dofinansowanie: RPO WP 2.2.1

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie
Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych okien PVC w systemie KUBUS – technologii podnoszącej efektywność energetyczną budownictwa.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 995 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 796 005 zł

Okres realizacji projektu: 2016-07-01 - 2019-05-31

projekty eu loga

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.