Okna - Budownictwo Pasywne

ZALEŻNIE OD PAŃSTWA POTRZEB OFERUJEMY OKNA DO BUDOWNICTWA PASYWNEGO Z SERII:

oferta okna pasywne kombisystem plus

KOMBISYSTEM PLUS

oferta okna pasywne kubus

KUBUS

oferta drewno

MB-104

Budownictwo pasywne jest kolejnym krokiem milowym w kierunku energooszczędności. Przez dom pasywny rozumiemy budynek, który w zimie jak i w lecie osiąga wysoką „jakość zamieszkania” przy maksymalnym ograniczeniu zużycia energii na ogrzewanie i klimatyzację. Dom pasywny wykorzystuje dostępne ciepło promieniowania słonecznego, które wpada przez okna. Z drugiej strony nie pozwala na nadmierne przedostawanie się na zewnątrz ciepła wydzielanego przez ciała stałe znajdujące się w domu.

Budownictwo pasywne daje wiele korzyści, takich jak:

01
obniżenie kosztów eksploatacji, w szczególności kosztów ogrzewania
02
zaledwie 15 kWh gazu wystarcza przez rok do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku (to około 10 razy mniej niż w przeciętnym, nowym budynku powstającym w Polsce)
03
komfortowy mikroklimat pomieszczeń: świeże powietrze, komfort termiczny, optymalna wilgotność
04
doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na alergie: powietrze w pomieszczeniach jest oczyszczone z pyłków, nie rozwijają się roztocza i pleśnie
05
ochrona środowiska naturalnego
watch_video.png
Miejscem, przez które przedostaje się najwięcej ciepła na zewnątrz są okna, dlatego są one ważnym elementem domu pasywnego. Aby spełniały swoja funkcję muszą cechować się wieloma właściwościami:
  • profil z nakładkami termicznymi i ciepłym wzmocnieniem stalowym
  • nakładki aluminiowe, które montowane są na zewnętrznej stronie ościeżnicy, skrzydła i ewentualnie słupka
  • dwukomorowe szyby z ciepłą ramką o wysokiej izolacji cieplnej (współczynnik Ug≤0,7 W/m2K)
  • doskonałą szczelność zapewniają 3 uszczelki.
Aby okna spełniały w pełni swoje funkcje w domu pasywnym, muszą być w odpowiedni sposób zamontowane. Głębokość osadzenia musi być tak dobrana, aby zapewnić optymalny przebieg izoterm. Okna w domach pasywnych często montuje się na zewnątrz muru na kształtowniku stalowym lub na specjalnie ukształtowanej konsoli. Konsola ta może być wykonana z drewna lub z prenitu. Następnie na mur z zamontowanym oknem nakłada się ocieplenie. Dla zapewnienia odpowiedniej szczelności miedzy ramą okienną a murem podczas montażu stosuje się specjalne taśmy uszczelniające zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz rany okiennej.
Straty ciepła w domach pasywnych są bardzo małe. Do ich wyrównania wystarczają tzw. pasywne źródła energii, takie jak energia słoneczna przenikająca przez okna, ciepło wytwarzane przez mieszkańców czy ciepło emitowane ubocznie przez urządzenia gospodarstwa domowego. W domach pasywnych nie jest potrzebna specjalna instalacja grzewcza, ponieważ budynki są tak ciepłe, że dogrzewa się je tylko w okresie największych mrozów. Dodatkowe ciepło jest wówczas dostarczane zwykle przez instalację wentylacyjną.
Budowa domu pasywnego jest niewiele droższa od standardowego budynku o przeciętnym zapotrzebowaniu na energię. Z doświadczeń europejskich wynika, że poniesione nakłady zwracają się w okresie około 5-letnim. Okres ten może być jeszcze krótszy, jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące ceny energii (m.in. oleju opałowego i gazu) oraz coraz większą dostępność materiałów budowlanych przeznaczonych do domów pasywnych. Budownictwo pasywne wymaga materiałów budowlanych wysokiej jakości, o bardzo dużej izolacyjności termicznej. Stolarka okienna domów pasywnych po stronie wewnętrznej jest tak ciepła, że nie powstaje prąd zimnego powietrza od okna.
 

Firma BERTAND oferuje specjalną stolarkę okienną i drzwiową do domów pasywnych. Profil okienny z nakładkami zaprezentowanymi powyżej osiągają współczynnik przenikania ciepła UW ≤0,8 W/m2K. System ten posiada certyfikat stwierdzający spełnienie wymagań dla budownictwa pasywnego. Istnieje również możliwość wykonania okien bez nakładek aluminiowych. BERTRAND posiada zarówno wyszkoloną kadrę pracowników jak i możliwości techniczne do wykonania profesjonalnego montażu stolarki okiennej w domach pasywnych.

Firma BERTRAND uczestniczyła w budowie domu pasywnego, który powstał pod nadzorem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku.

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.