Bertrand Okna i Drzwi

Ogólne Warunki Handlowe

W dostępnym pliku PDF  znajdziesz informację o:

•    definicjach pojęć zawartych w umowie,
•    procesach składania zamówień,
•    cenach i warunkach płatności,
•    dostawie i odbiorze na terenie Unii Europejskiej,
•    dostawie i odbiorze poza Unią Europejską,
•    stojakach i wózkach widłowych, na których dostarczany jest towar,
•    warunkach reklamacji dostaw.

Dokument zawiera również formularz specyficznych warunków dostawy.