Bertrand Windows and Doors

How to install a window correctly? – Bertrand expert advice

Coraz częściej uświadamiamy sobie, jak ważna jest izolacyjność termiczna okien. Dlatego kupując okna wybieramy te o niskim współczynniku przenikania ciepła. Jednak, aby spełniły one swoje zadanie, muszą być prawidłowo zamontowane.

Co to jest ciepły montaż okna? Czy warto go stosować?

Aby w pełni wykorzystać możliwości termoizolacyjne nowoczesnych okien należy osadzić je bezpośrednio w warstwie ocieplenia. Jest to tzw. ciepły montaż (montaż warstwowy).

Ciepły montaż ma zminimalizować mostki termiczne (miejsca powodujące straty ciepła, powstające na styku ościeżnic z murem). Dobrą izolację termiczną połączenia okna ze ścianą należy uzupełnić o paroizolację (prócz pianki poliuretanowej wykorzystuje się taśmę paroszczelną i paro przepuszczalną).

MONTAŻ OKIEN Z ZASTOSOWANIEM FOLI PAROSZCZELNYCH I PAROPRZEPUSZCZALNYCH TZW. CIEPŁY MONTAŻ


CIEPŁY MONTAŻ (obejmuje montaż folii zewnętrznej (paroprzepuszczalnej) z paskiem butylowym i z gruntowaniem powierzchni oraz montaż folii elastycznej paroszczelnej do 100 mm od wewnątrz z gruntowaniem powierzchni).

Co oznacza montaż w pełnym systemie?

Profesjonalne uszczelnienie jest „kolektywną grą” między poszczególnymi warstwami spoiny (zewnętrzną, środkową i wewnętrzną). Dlatego wszystkie trzy warstwy muszą być traktowane jako całość i już na etapie ich planowania należy przestrzegać zasady „wewnątrz szczelniej, niż na zewnątrz”.

Warstwa zewnętrzna jako warstwa chroniąca przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Należy ją zaplanować i wykonać jako trwale odporną na działanie intensywnego deszczu i jednocześnie przepuszczającą parę wodną.
Warstwa środkowa między ramą okienną i ścianą powinna być starannie wypełniona materiałem izolacyjno-termicznym.
Warstwa wewnętrzna jako warstwa dzieląca pomieszczenie z klimatem zewnętrznym, musi być szczelna w odróżnieniu od warstwy zewnętrznej. Nie powinna przepuszczać powietrza oraz pary wodnej.

Końcowy efekt: Ciepłe i stosunkowo wilgotne powietrze z pomieszczenia nie może przedostać się do spoiny. Zapobiega to powstaniu mostków cieplnych spowodowanych wilgocią.

Metody ciepłego montażu stosowane w firmie BERTRAND zostały profesjonalnie pokazane na poniżej zamieszczonych filmach. Są dobrym przykładem jak ciepły montaż powinien wyglądać oraz jakie materiały należy zastosować.

Talk about our offer

We have prepared something special for you

Recommended articles

Summer is in full swing and that means more time spent outdoors, relaxing on the terrace or balcony. So that these…

We are happy to announce that the latest aluminum systems from Cortizo have been added to our offer. These innovative sliding windows and doors…

Choosing the right type of glass for windows is a key element affecting the comfort, safety and energy efficiency of the building. Additionally, the right selection…